Kjøpsvilkår

Alle priser på deler og utstyr er inkl mva.

Vi følger de regler og garantiansvar som er gitt ved Norsk lov vedr salg av varer via internett.

Vedr fraktforespørsler eller andre henvendelser, så ta gjerne kontakt. post@racing4fun.no eller tlf + 47 90975258
-----------------

Ved booking av banedager, trackdays, Racing4fun cup, eller andre eventer med Racing 4 fun as, gjelder følgende vilkår.

Når booking er utført vil du være ansvarlig for minimun 50% for det totale beløpet av eventet`s kostnad.

Dette er uavhengig av om du har mottatt faktura eller ei, eller om du her betalt eller ikke. 

Dersom du ønsker å avbestille en reise, banedag, eller annet event kan dette gjøres minimum 30 dager før oppstart/reisedag for gjeldende event og 50% vil da bli kreditert minus et gebyr på kr 400.- 

Skulle så skje nærmere enn 30 dager vil ikke noe av beløpet bli kreditert, men du kan selv selge din plass til noen andre helt inn til 1 uke før avreise hvor Racing 4 fun as står ansvarlig for din flyreise og inntill 2 dager før oppstart av banedag i norden. 
Det vil tilkomme et gebyr på kr 1.000.- vedr reiser hvor vi har booket fly og et gebyr på kr 400.- vedr våre banedager.

Dersom sykdom skulle inntre og være grunn for avbestilling, vil vi være behjelpelig med den dokumentasjon du måtte trenge ovenfor ditt forsikringselskap hvor du har din private reiseforsikring. 

Racing 4 fun as er medlem av RGF Reisegarantifondet og følger da de regler og lover som gjelder som turopperatør. 

Racing 4 fun as har ingen ansvar om det skulle bli forsinkelser/kanselering e.l av fly/flyreise vedr sine arrangement/event hvor Racing 4 fun booker fly for sine deltakere.

Racing fun as har ingen ansvar om det skulle oppstå forsinkelser på transport av motorsykler, deler og utstyr, som skyldes uforutsette hendelser som feks dårlig vær, ulykker, motorhavari, tekniske problem e.l. 

Racing 4 fun as kan ikke på noen måte stilles ansvarlig for tyveri, brann, eller annen skade for motorsykler, dekk, deler, utsyr o.l fra den dagen dette leveres inn til terminal i Norge og den tid det er med på reise for et av Racing 4 fun as´sitt mc arrangement. Det gjelder under hele turen. Her må den reisende selv tegne sin egen forsikring mot slikt om han skulle ønske det. 

Racing 4 fun as er ikke ansvarlig for skader på mc/deler/utstyr e.l som er i kassen som sendes på våre turer, dersom det ikke kan bevises at det er arrangøren selv som har voldet skaden. Ved feks lasting/lossing. 

Skade på utsyr, deler o.l som skulle kunne skje ved lasting/lossing, hvor deltakeren selv har lagt fra seg gjenstander hvor lasting/lossing foregår er helt og fullt deltakeren`s fulle ansvar. Det være seg også tyveri, hvor deltakeren selv er helt ansvarlig for sitt eget utstyr og Racing 4 fun as uansett situasjon er helt uten ansvar i en hver situasjon dette evt måtte forekomme.
Dette gjelder også hva deltakeren selv har pakket og lagt i sin mc transportkasse, dersom noe skulle være skadet, ødelagt, eller forsunnet. 
Med over 10 års erfaring er dette noe som skjelden/aldri har forekommet, men vi oppfordrer likevel våre deltakere til å være oppmerksomme og også passe godt på sine verdisaker.

Leie av motorsykler for banekjøring.

Ved skade/velt på våre leiesykler, må det betales kr 7.000.- dersom dette skulle inntreffe. Dette er for små kræsj/velt som medfører feks skade på velteklosser, hendler, fotpinner, styrehendler o.l, samt småskader på kåper.
Sykkeln må med andre ord være i kjørbar stand ved egenandel på kr 7.000.- 

Ved større krasj/vrak, må skaden dekkes i sin helhet og sykkelen må da bygges opp igjen, men til vår nettopris, evt at skadede deler kan skaffes på feks e-bay, men i minnelig tid. som feks 4 . 6 uker uker etter skaden inntraff.