Vilkår/betingelser ved deltakelse på event. Samt våre kjøpsvilkår

Alle priser på deler og utstyr er inkl mva.

Vi følger de regler og garantiansvar som er gitt ved Norsk lov ved salg av varer via internett.

Vedr fraktforespørsler eller andre henvendelser, så ta gjerne kontakt. jarle(at)racing4fun.no, eller tlf + 47 90975258
-----------------

Ved booking av banedager, trackdays, eller andre eventer med Racing 4 fun as, gjelder følgende vilkår.

Når booking er utført vil du være ansvarlig for minimum 50% av det totale beløpet for eventet`s kostnad.

Dette er uavhengig av om du har mottatt faktura eller ei, eller om du her betalt eller ikke. 

Dersom man ønsker å avbestille en reise, banedag, eller annet event kan dette gjøres minimum 30 dager før oppstart/reisedag for det gjeldende event, hvor 50% da vil bli kreditert og tilbakebetalt. 

Skjer avbestilling nærmere enn 30 dager før oppstart/avreise, vil ikke noe bli kreditert. Men man kan selv selge sin plass til andre helt inn til 1 uke før avreise hvor Racing 4 fun as står ansvarlig for flyreise og inntill 2 dager før oppstart av banedager i norden. 

Det vil tilkomme et gebyr på kr 1.000.- vedr reiser hvor vi har booket fly og et gebyr på kr 400.- vedr våre banedager.

Dersom sykdom skulle inntre og være grunn for avbestilling, vil vi være behjelpelig med den dokumentasjon man måtte trenge ovenfor sitt forsikringsselskap. 

Racing 4 fun as har ingen ansvar om det skulle bli forsinkelser/kansellering e.l av fly/flyreise vedr sine arrangement/event hvor Racing 4 fun booker fly for sine deltakere.

Racing fun as har ingen ansvar om det skulle oppstå forsinkelser på transport av motorsykler, deler og utstyr, som skyldes uforutsette hendelser som feks dårlig vær, ulykker, motorhavari, tekniske problem e.l. 

Racing 4 fun as kan ikke på noen måte stilles ansvarlig for tyveri, brann, eller annen skade for motorsykler, dekk, deler, utsyr o.l fra den dagen dette leveres inn til terminal i Norge og den tid det er med på reise for et av Racing 4 fun as´sitt mc arrangement. Det gjelder under hele turen. Her må den reisende selv tegne sin egen forsikring mot slikt om han skulle ønske det. 

PS! Våre transportører har godsforsikring i hh til Nsab 2015, Cmr konvensjonen

Racing 4 fun as er ikke ansvarlig for skader på mc/deler/utstyr e.l som er i kassen som sendes på våre turer, dersom det ikke kan bevises at det er arrangøren selv som har voldet skaden. Ved feks lasting/lossing. 

Skade på utsyr, deler o.l som skulle kunne skje ved lasting/lossing, hvor deltakeren selv har lagt fra seg gjenstander hvor lasting/lossing foregår er helt og fullt deltakeren`s fulle ansvar. Det være seg også tyveri, hvor deltakeren selv er helt ansvarlig for sitt eget utstyr og Racing 4 fun as uansett situasjon er helt uten ansvar i en hver situasjon dette evt måtte forekomme.
Dette gjelder også hva deltakeren selv har pakket og lagt i sin mc transportkasse, dersom noe skulle være skadet, ødelagt, eller forsvunnet. 
(Med ca 20 års erfaring er dette noe som sjelden/aldri har forekommet, men vi oppfordrer likevel våre deltakere til å være oppmerksomme og også passe godt på sine verdisaker.)

Leie av motorsykler for banekjøring.

Ved skade/velt på våre leiesykler, må det betales kr 8.000.- dersom dette skulle inntreffe. Dette gjelder for små kræsj/velt som medfører skade på eks. velteklosser, hendler, fotpinner, styrepinner o.l, samt småskader på kåper.
Sykkeln må med andre ord være i kjørbar stand ved egenandel på kr 8.000.- 

Ved større krasj/vrak, må skaden dekkes i sin helhet og sykkelen må da bygges opp igjen, men til vår nettopris, evt at skadde deler kan skaffes på annen måte selv, men i minnelig tid. 4-6  uker etter skaden inntraff.